Stworzenie Centrum kulturalno-edukacyjnego w m. Grabik w systemie zaprojektuj i wybuduj

Nasza firma rozpoczęła prace nad nową inwestycją “Stworzenie Centrum kulturalno-edukacyjnego w m. Grabik w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja, przebudowa, remont i rozbudowa istniejącego dwukondygnacyjnego budynku.

Adaptacja budynku istniejącego oraz realizacja całej inwestycji polegała będzie na przystosowaniu nieruchomości do potrzeb mieszkańców wsi Grabik. Inwestycja ma na celu rozbudowę budynku o nową część przeznaczoną na wielofunkcyjną salę, rozbudowę budynku o dobudowaną zewnętrzną windę dla osób niepełnosprawnych i remont budynku oraz przystosowanie go na cele kulturalne, edukacyjne i turystyczne.
W ramach realizacji inwestycji planuje się, że w obiekcie powstanie: biblioteka, sala edukacyjno-wystawowa, zaplecze higieniczno-sanitarne pod potrzeby COVID, klub Seniora, siedziba KGW i Zespołu Śpiewaczego oraz sołtysówka.

Obiekt planuje się przeznaczyć na cele społeczno-edukacyjno-profilaktyczne młodzieży, dorosłych i seniorów.